Jump to: navigation, search

Dienpinigiai


Dienpinigių apskaitą galima daryti per darbo užmokesčio modulį.

Darbo užmokesčio formulė

Reikia susikurti darbo užmokesčio formulę: NUSTATYMAI->PERSONALO NUSTATYMAI->DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS

Formulėje nurodoma:

 • Kodas;
 • Pavadinimas;
 • Debetas – sąnaudų sąskaita;
 • Kreditas – įsipareigojimų sąskaita;
 • Jei jokie mokesčiai nėra taikomi, ties „Mokesčių formulės“ pažymima „Ne“

  RTENOTITLE

 

Darbo užmokesčio dokumentas

Kuriamas darbo užmokesčio dokumentas: PERSONALAS->DOKUMENTAI->DARBO UŽMOKESTI

        Užpildoma viršutinė dokumento dalis:

 • Numeris;
 • Data;
 • Laikotarpis;
 • Mėnesio kodas.

       Eilutėse pasirenkama:

 • Darbuotojas;
 • Ties „Formulė“ – pasirenkama dienpinigių formulė;
 • Ties „Priskaityta“ – įrašoma dienpinigių suma.

  RTENOTITLE

 

Dienpinigių apmokėjimas

Kuriamas darbo užmokesčio apmokėjimo dokumentas: PERSONALAS->DOKUMENTAI->DARBO UŽMOKESČIO APMOKĖJIMAS

 • Jei dienpinigiai išmokamo per banką – ties „Apmok. tipas“ renkamasi atitinkamas bankas;
 • Jei dienpinigiai išmokami per kasą:
  • Ties „Apmok. tipas“ renkamasi „Kasa_tarpinė“

   DIENPINIGIAI APMOKEJIMAS KASA.PNG
    
  • Kuriamas kasos išlaidų orderis (KIO): FINANSAI->DOKUMENTAI->KASOS IŠLAIDŲ ORDERIAI:
   • „Apmokėjimo tipas“ – renkamasi „Kasa“;
   • „Operacija“ – „Tarpinė“;
   • „Tiekėjas“ – atskaitingas asmuo kuriam išmokami dienpinigiai;
   • „Pastaba“ – galima nurodyti kokiu pagrindu bei pagal kuri darbo užmokesčio priskaitymą;
   • „Bendra suma“ – išmokama suma
    DIENPINIGIAI KIO.PNG