Jump to: navigation, search

Vizavimas


Vizavimo nustatymai

Vizavimo nustatymai yra:

1. Personalas -> Dokumentai -> Darbuotojo kortelė, skiltyje VIZAVIMAS.

Darbuotojo kortele vizavimas.png

2. Nustatymai -> Bendri nustatymai -> Patvirtinimui reikia/Vykdoma.

Nustatymai vizavimas.png

3. Nustatymai -> Bendri nustatymai -> Vartotojai -> Spaudžiate ant vartotojo pavadinimo.

RTENOTITLE

Vizavimo variantai

Kai vizuoja 2 žmonės pirkimo sąskaitą

1. Darbuotojo kortelėje skiltyje Vizavimas turi būti varnelė ant pirkimo sąskaitų stulpelio Naujas.

2. Patvirtinimui reikia/Vykdoma skiltyje turi būti uždėta varnelė ant 100% (reiškia dokumetas turi būti pilnai pasirašytas, kad pasitvirtintų).

3. Pasirašančiojo vartotojo kortelėje supildome pasirašomo dokumento modulio teises ir stuplelyje taškai įrašome bet kokią sumą taškų didesnę nei 0.

Vizavimas pirkimo sąskaitos vizuoja du žmonės.png

 

Kai vizuotojas prisideda nuo tam tikro objekto

1. Darbuotojo kortelėje skiltyje Vizavimas turi būti pasirinktas objektas, kurį nurodžius pirkimo užsakyme prisidės vizuotojas.

2. Patvirtinimui reikia/Vykdoma skiltyje turi būti uždėta varnelė ant 100% (reiškia dokumetas turi būti pilnai pasirašytas, kad pasitvirtintų).

3. Pasirašančiojo vartotojo kortelėje supildome pasirašomo dokumento modulio teises ir stuplelyje taškai įrašome bet kokią sumą taškų didesnę nei 0.

Vizavimas pirkimo užsakymas objektas.png

 

Kai vizuotojas prisideda nuo projekto

1. Darbuotojo kortelėje skiltyje Vizavimas turi būti pasirinktas projektas, kurį nurodžius išlaidų dokumente prisidės vizuotojas.

2. Patvirtinimui reikia/Vykdoma skiltyje turi būti uždėta varnelė ant 100% (reiškia dokumetas turi būti pilnai pasirašytas, kad pasitvirtintų).

3. Pasirašančiojo vartotojo kortelėje supildome pasirašomo dokumento modulio teises ir stuplelyje taškai įrašome bet kokią sumą taškų didesnę nei 0.

Vizavimas išlaidos projektas.png

 

Kai vizuotojas prisideda viršijus tam tikrą sumą

1. Darbuotojo kortelėje skiltyje Vizavimas turi būti pasirinkta suma, nuo kurios KPO dokumente prisidės vizuotojas.

2. Patvirtinimui reikia/Vykdoma skiltyje turi būti uždėta varnelė ant 100% (reiškia dokumetas turi būti pilnai pasirašytas, kad pasitvirtintų).

3. Pasirašančiojo vartotojo kortelėje supildome pasirašomo dokumento modulio teises ir stuplelyje taškai įrašome bet kokią sumą taškų didesnę nei 0.

Vizavimas KPO nuo sumos.png

Vizavimo hierarchija

Norint, kad vizavimas vyktų pagal tam tikrą hierarchiją reikia vartotojų teisėse sudėlioti taškus nuo mažiausio iki didžiausio. Tai reiškias, kad žmogus turintis 2 taškus, vizuos pirmas, o žmogus turintis 3 taškus, vizuos tuomet, kai pavizuos pirmas žmogus.

RTENOTITLE

RTENOTITLE

Taip pat, yra papildomi nustatymai, kurie leis gauti pranešimą apie reikiamą vizavimą. Einate: Nustatymai -> Bendri nustatymai -> Patvirtinimui reikia / Vykdoma.

 

Proceeder notification for what roles (čia galima parinkti, kas gauna pranešimą apie reikiamą pasirašyti dokumentą):

  • no notification – pranešimas nesiunčiamas;
  • signer – pranešimą gauna tik pasirašantytis;
  • info – pranešimą gauna tik informuotas žmogus;
  • info and signer – pranešimą gauna ir pasirašantysis, ir informuotas žmogus.

 

Proceeding denial notification receiver (kas gauna pranešimą, jei vizuojamas dokumentas yra atmestas):

  • setter – pranešimą gauna žmogus, kuris sukūrė dokumentą;
  • admin – pranešimą gauna administratorius, atsakingas už pasirašymą. Administratorius yra nurodomas darbuotojo kortelėje, vizuotojo skiltyje prie pasirašančiojo teisių.
  • setter and admin – pranešimą gauna dokumento kūrėjas ir administratorius;
  • not sent – pranešimas nesiunčiamas.

 

Proceeding notification interval (hours when notifications will be sent): čia rašomos valados, kada bus siunčiamas priminimas, jei yra siunčiama daugiau nei vieną kartą, valandos atskiriamos per kablelį. Pvz. Jei norime, kad pranešimai būtų siunčiami 8h ryto, vedame 8, jei norime kad būtų siunčiami 8 ir 14, įrašome 8,14.

RTENOTITLE

Nuorodos:


Įvertinkite pateiktą informaciją:
0.00
(0 votes)